Kachiusa

≣≣
[Em] Đào vừa ra hoa cành lá gió đưa vầng [B] trăng tà
Ngoài bờ sông màn sương trắng buông lững [Em] lờ
Kìa bến sông [Am] thoáng bóng ai in trên làn sương mờ
Cất cao lời [Em] ca làm [B] rung cỏ cây ven [Em] bờ
Lời hát [G] trong phút [Am] giây bay qua làn [Em] sương mờ
Biết chăng chàng hỡi tình [B] Ka chiu sa đang [Em] chờ
[Em] Ngày này năm xưa chàng đã ra đi miền [B] biên thùy
Vì quê hương dù mấy khó nguy không [Em] sờn
Này hỡi ai [Am] nhắn cho ta mấy câu về phương trời
Đến tay người [Em] yêu rằng [B] ta nhớ thương đêm [Em] ngày
Rằng chớ [G] quên duyên [Am] xưa ở bên dòng [Em] sông này
Giữ yên làng quê tình [B] Ka chiu sa đang [Em] chờ
Danh sách hợp âm (Click để tắt)