Kalinka

≣≣
Capo 3 
 
[C]Hãy thắp lên ngọn lửa hồng 
Để ấm êm trong đêm lạnh 
[F]Ô mùa đông sẽ qua và [G]đón xuân [E7]sang 
 
Tuyết vẫn [F]rơi ngoài hiên [G]vắng như âm [Am]thầm 
Đón bước [G]ai và mong [E7/G#]nhớ trong đêm [Am]lạnh 
Hãy thắp [F]lên tình thương [G]mến 
Và ca [E7]múa khi xuân [F]về khắp [G]nơi 
 
[C]Ngồi với nhau bên lửa hồng 
Cùng đón xuân trong đêm lạnh 
[F]Ồ mùa xuân sẽ trở lại [G]đến bên [E7]ta 
 
Tuyết vẫn [E]rơi ngoài hiên vắng như âm [F]thầm 
Đón bước ai và mong [G]nhớ trong đêm [Am]lạnh 
Hãy thắp [F]lên tình thương [G]mến 
Và ca [E7]múa khi xuân [Am]về
Danh sách hợp âm (Click để tắt)