highlight chords
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....
[A]Yark ja jub meu gub [Bm]tur
Jub meu gub tur suk krung,
[E]Jub meu hai chan mai kweng mai kwang
Lae [A]mai plow pliew gern pai
[A]Yark ja sob ta gub tur
[Bm]Sob ta gub tur taw pai
[E]Yark ja geb waew hang kwam khow [A]jai,
Aow wai ob oon naan naan
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....
[A]Yark ja jub meu gub tur
[Bm]Jub meu hai tur nae jai
[E]Yark tee ja yeun gub tur taw pai
Lae pob sing [A]mai dee dee
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kaw Meu Tur Noy

Nhạc Thái
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....
[A]Yark ja jub meu gub [Bm]tur
Jub meu gub tur suk krung,
[E]Jub meu hai chan mai kweng mai kwang
Lae [A]mai plow pliew gern pai
[A]Yark ja sob ta gub tur
[Bm]Sob ta gub tur taw pai
[E]Yark ja geb waew hang kwam khow [A]jai,
Aow wai ob oon naan naan
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....
[A]Yark ja jub meu gub tur
[Bm]Jub meu hai tur nae jai
[E]Yark tee ja yeun gub tur taw pai
Lae pob sing [A]mai dee dee
[D]Kaw meu tur noy
[E]Wai koy kra chub hai cheun jai
[A]*Ja ah ah*,
[D]Kaw mong ta [E]noy,
wai koy hai teuan mur [A]ngow jai
[D]Kaw jai tur [E]noy...
Wai koy pen rang [C#m]pluk dun [F#m]fun un ying [D]yai,
Hark mee hua jai khong tur [E]gaw sook [A]gern paw....

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com