1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kế hoạch làm bạn

Cuộn trang

[A] Chuyện kì quặc, cô vẫn nói [C#m] cho anh nghe đã biết bao [F#m] lần [C#m] Một điều gì [E] khác, thay vì vượt [C#m] qua ranh giới để [D] yêu Một điều gì [A] đó, như kế hoạc hđể làm [Bm] bạn, chỉ làm [E] bạn [A] Thật kì quặc, đâu có đam mê trong [C#m] tim anh giống như [D] yêu [C#m] Chỉ là không [E] có ai đang ngoài [C#m] kia mang bóng hình [D] cô Chẳng hề hẹn [A] trước, họ bật cười nụ [Bm] cười sáng tươi hồn [D] nhiên Xếp sang một bên, xếp [Bm] lại từng đêm, kế hoạch vượt qua ranh giới để [E] yêu Làm [A] bạn, là cô chẳng cần lo [C#m] lắng mỗi khi hẹn anh đưa đón ngày [F#m] mưa [C#m] Anh không lo lỡ chút cà-phê vương [F#m] vào chiếc váy cô [E] mang [A] Làm bạn, là họ còn bao năm [C#m] tháng đi bên đời nhau cho dẫu về [F#m] đâu [C#m] Đi bên nhau qua những ngày thu êm [D] đềm vừa về chưa [E] lâu [D] Buồn vui chẳng ai [A] giấu ai, sẻ [D] chia những câu chuyện [E] dài Điều [Bm] quan trọng [D] là: Ô! Kế hoạch làm [C#m] bạn Cho [D] anh cùng cô giữ [F#] mãi những nụ cười quý [Bm] giá, hiếm [D] hoi trên [A] đời [A] Thật kì quặc, đâu có đam mê trong [C#m] tim anh giống như [D] yêu [C#m] Chỉ là không [E] có ai đang ngoài [C#m] kia mang bóng hình [D] cô Chẳng hề hẹn [A] trước, họ bật cười nụ [Bm] cười sáng tươi hồn [D] nhiên Xếp sang một bên, xếp [Bm] lại từng đêm, kế [D] hoạch vượt qua ranh [D] giới để yêu Làm [A] bạn, là cô chẳng cần lo [C#m] lắng mỗi khi gặp anh không chút điểm [F#m] trang [C#m] Anh không lo nếu [Abm] lỡ bỏ quên ví [D] tiền thường ngày vẫn [E] mang [A] Làm bạn, là họ còn bao năm [C#m] tháng đi bên đời nhau cho dẫu về [F#m] đâu [C#m] Đi bên nhau qua những ngày thu êm [D] đềm vừa về chưa [E] lâu Mặc [D] cho lời anh nói [A] sai, mặc [D] cô phân vân nghĩ [C#m] ngợi Điều [D] quan trọng là: Ô! Kế hoạch làm [C#m] bạn Cho [Bm] anh cùng cô giữ [F#] mãi những nụ cười quý [Bm] giá Hát tăng 1 tone ------ Làm [B] bạn, một mai gặp nhau thưa [Ebm] vắng hơn khi cạnh cô có bóng hình [Abm] ai [Ebm] Anh đi qua ranh giới ngày [Abm] xưa với người mình vẫn chờ [F#] đợi. [B] Làm bạn, nhìn ra ngoài xa năm [Ebm] tháng mênh mông đời nhau suy nghĩ về [Abm] sau [Ebm] Nghe tin nhau qua những ngày thu êm [E] đềm vừa về chưa [F#] lâu Một [E] mai rồi cô héo [B] hon, và [E] anh trong cơn héo [F#m] mòn Điều [C#m] quan trọng [E] là: Ô! Kế hoạch làm [Ebm] bạn Cho [E] anh cùng cô giữ [Ab] mãi những nụ cười quý [C#m] giá, hiếm [E] hoi trên [B] đời

Video hướng dẫn