1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kẻ ở

Cuộn trang

Mai chị về em gửi gì [Dm] không? Mai chị [Bb] về nhớ má em [C] hồng Đường [A7] đi không [Bb] gió lòng sao [A7] lạnh (ờ ơ ớ) Bụi vướng ngang [E7] đầu mong nhớ [A7] mong [Gm][Dm] Quê chị về xa mù dặm [Dm] xa Rừng thu [Bb] chiều xao xác cánh [C] gà Hoa [Bb] rơi khắp lối sương muôn [Gm] ngả [A7] Ngựa lạc rừng [Dm] hoang [Gm] qua lướt (ư ừ) [Dm] qua Ngựa chị dừng bên thác trong [Dm] veo Lòng chị [Bb] buồn khi nắng qua [C] đèo Nơi [A7] đây lá [Bb] giạt vương chân [A7] ngựa (ờ ơ ớ) Hươu chạy quay [E7] đầu theo ngó (o o ò) [A7] theo [Gm][Dm] Rừng đêm nhoà bóng nhớ hoang [Dm] mang Ngựa chị [Bb] dừng bên thác sao [C] vàng Sao [Bb] rơi đáy nước vương chân [Gm] ngựa (ờ ơ ớ) [A7] Buồn dưng đôi [Dm] mi, buồn dưng đôi [Bb] mi [G] Hàng [A7] lại (ì) [Dm] hàng

Video hướng dẫn