1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kẻ phụ tình

Cuộn trang

1. Tiếng vĩ cầm cất lên lời ai [Dm] oán Khói tro tàn cũ khơi nguồn [Gm] thương đau Lời nào ngày đó ân [Dm] cần Mà đường trần lắm ê [A] chề Tôi đành lòng cám ơn [A7] anh 2. Mất anh rồi đó ơi người yêu [Dm] dấu Vắng anh lạnh gối chăn chiều [Gm] mùa đông Một mình lặng ngắm mây [Dm] về Một mình một ánh trăng [A7] thề Ôi! vầng trăng cuối [Dm] trong đời ĐK: Cuộc tình thứ [Dm] nhất Màu tình chất ngất môi [Gm] hôn Màu ái ân mù [F] khơi Màu đoá hoa hồng [Gm] nhung Màu thời gian mêng [A7] mông Cuộc tình đã [Dm] hết Người về vui suốt kiếp mai [Gm] sau Người sẽ quên tình [F] tôi Người cố quên đời [Gm] nhau Ơi người dối [A7] gian, hỡi kẻ phụ [Dm] tình ơi !!! 3. Mất anh rồi đó ơi người gian [Dm] dối Mất anh để cánh môi dạt dào [Gm] đau Lời nào tình cũng qua [Dm] rồi Tình nào rồi cũng qua [A7] đời Tôi đành lòng cám [Dm] ơn người

Video hướng dẫn