highlight chords
1. Tiếng vĩ cầm cất lên lời ai [Dm] oán 
Khói tro tàn cũ khơi nguồn [Gm] thương đau 
Lời nào ngày đó ân [Dm] cần 
Mà đường trần lắm ê [A] chề 
Tôi đành lòng cám ơn [A7] anh 
2. Mất anh rồi đó ơi người yêu [Dm] dấu 
Vắng anh lạnh gối chăn chiều [Gm] mùa đông 
Một mình lặng ngắm mây [Dm] về 
Một mình một ánh trăng [A7] thề 
Ôi! vầng trăng cuối [Dm] trong đời 
ĐK: Cuộc tình thứ [Dm] nhất
Màu tình chất ngất môi [Gm] hôn 
Màu ái ân mù [F] khơi
Màu đoá hoa hồng [Gm] nhung 
Màu thời gian mêng [A7] mông 
Cuộc tình đã [Dm] hết
Người về vui suốt kiếp mai [Gm] sau 
Người sẽ quên tình [F] tôi
Người cố quên đời [Gm] nhau
Ơi người dối [A7] gian, hỡi kẻ phụ [Dm] tình ơi !!! 
3. Mất anh rồi đó ơi người gian [Dm] dối 
Mất anh để cánh môi dạt dào [Gm] đau 
Lời nào tình cũng qua [Dm] rồi 
Tình nào rồi cũng qua [A7] đời 
Tôi đành lòng cám [Dm] ơn người
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kẻ phụ tình

Trúc Sinh , Lưu Đức Long
1. Tiếng vĩ cầm cất lên lời ai [Dm] oán 
Khói tro tàn cũ khơi nguồn [Gm] thương đau 
Lời nào ngày đó ân [Dm] cần 
Mà đường trần lắm ê [A] chề 
Tôi đành lòng cám ơn [A7] anh 
2. Mất anh rồi đó ơi người yêu [Dm] dấu 
Vắng anh lạnh gối chăn chiều [Gm] mùa đông 
Một mình lặng ngắm mây [Dm] về 
Một mình một ánh trăng [A7] thề 
Ôi! vầng trăng cuối [Dm] trong đời 
ĐK: Cuộc tình thứ [Dm] nhất
Màu tình chất ngất môi [Gm] hôn 
Màu ái ân mù [F] khơi
Màu đoá hoa hồng [Gm] nhung 
Màu thời gian mêng [A7] mông 
Cuộc tình đã [Dm] hết
Người về vui suốt kiếp mai [Gm] sau 
Người sẽ quên tình [F] tôi
Người cố quên đời [Gm] nhau
Ơi người dối [A7] gian, hỡi kẻ phụ [Dm] tình ơi !!! 
3. Mất anh rồi đó ơi người gian [Dm] dối 
Mất anh để cánh môi dạt dào [Gm] đau 
Lời nào tình cũng qua [Dm] rồi 
Tình nào rồi cũng qua [A7] đời 
Tôi đành lòng cám [Dm] ơn người

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com