1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kẻ trắng tay

Cuộn trang

Còn gì đâu [Am] em Còn gì đâu [F] em, còn gì đâu [E7] em Ân tình [Dm] xưa, xem như [Am] là Xem như là một [F] giấc ngủ chiêm [E7] bao Giờ này em [Am] vui Giờ này em [F] vui, giờ này em [Am] vui Bên người [Dm] yêu, bên sang [F] giàu Vui nhung [E7] lụa ngập đường em [Am] đi. [G] Anh không trách duyên [Em] tình [A7] Sao quá bẽ [Dm] bàng Nhưng [G] anh trách em [F] rằng Sao [Am] em không nói thật [E7] lòng Sao [G] em gian dối để làm [F] chi Để giờ [Dm] đây em cho tôi hiểu [Am] rằng Vào đường [E7] yêu trăm khổ ngàn [Am] đau. Còn gì đâu [Am] em Còn gì đâu [F] em, còn gì đâu [Am] em Thôi về [Dm] đi tôi không [Am] cần một lời xót [E7] thương Tiếc mà [Dm] chi, thương làm [F] gì Luyến lưu [E7] gì kẻ còn trắng [Am] tay.

Video hướng dẫn