1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khách đến chơi nhà

Cuộn trang

Khách [G] đến chơi nhà Rằng mấy [Bm] khi khách [D] đến chơi [G] nhà Hát lời rót [C] xuống chén trà mời [G] nhau Hát lời rót [C] xuống chén trà mời [G] nhau Để [Bm] anh xơi một miếng [Em] trầu Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió [D] bay. Giá [G] em đừng hát hay, giá em đừng nền [Bm] nã Đừng áo tứ [C] thân đừng khăn mỏ [G] quạ Đừng hát [Am] câu người ơi người [D] ở đừng về. Trót [G] thương ánh mắt ngập [Em] ngừng Để người [Am] dưng nhớ người dưng thế [C] này Giá miếng trầu đừng [Am] cay, giá chén trà đừng [G] chát Giá người ngoan đừng [Em] hát Thì rỗi [Am] hơi ai lại phải [G] lòng để bây giờ Ra [D] ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà [G] trông. Khách [G] đến chơi nhà rằng khách [G] đến chơi nhà Tính tang [C] tang tính tình [D] tình tang tình tính tang tình [G] tang Tính tang [C] tang tính tình [D] tình tang tình tính tang tang [G] tình.

Video hướng dẫn