1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khải hoàn ca (1 Cr 15, 51-57)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net