1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khải Hoàn Ca (4 bè)

Nguyễn Bách - Nguyễn Lam Sơn
Nguồn: catruong.com