1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khán giả xa gần

Cuộn trang

Nhớ tiếng vỗ [B7] tay nhớ khúc nhạc [Em] buồn Nhớ cành hoa hồng nhớ lời thân [G] mến Xa là [C] nhớ gần nhau vẫn [G] nhớ Có bao [B7] giờ tôi muốn tìm [Em] quên [Am][Em] Nhớ những người [B7] anh đánh nhạc thật [Em] lòng Nhớ mấy bạn hiền chung tay góp [G] sức Đi làm [C] sớm về không được [G] sớm Thương quản [B7] người nhạc sĩ tình [Em] thâm [Am][Em] Là nghệ [Em] sĩ hay là ca sĩ Xin hãy cùng [B7] nhau làm đẹp cho [Em] đời Anh mang tiếng [B7] cười tôi mang câu [G] hát Cải lương [B7] buồn hay khúc tình [Em] quê [Am][Em] Khán giả ở [B7] xa khán giả gần [Em] nhà Ghi nhớ hoài tình thương cao [G] quý Thương nhiều [C] quá lòng thương nhiều [G] quá Khán giả xa [B7] gần khán giả gần [Em] xa [Am][Em]

Video hướng dẫn