Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khát vọng vô hình

Cuộn trang

Tôi vẫn [Am] mơ vẫn [C] nhớ một bóng [Am] hình Câu ca em [A7] hát ấm tình quê [Dm] hương Từ [G] khi em lỡ một con [C] đường Làng quê em [E7] có còn thương không [Am] người Nghẹn [G] đau tiếng sáo lưng [C] trời Ánh trăng tắt [E7] lặng từ hồi em [Am] sang. Em đã [Am] đi cùng với ước mơ [Dm] hoa Mong lời [G] ca em vút cao tuyệt [Am] vời Mong đường tương [G] lai nở hoa ngập [C] trời Và gót chân [E7] hồng về ngõ vắng thăng [Am] hoa. Em đã [Am] đi với khát vọng vô hình Nơi phương xa đó cát bụi lấm [Dm] chân Giận [G] em tôi có giận bao [C] giờ Vì thương em [E7] trót lòng thương vô [Am] bờ Về [G] đây xóm cũ mong [C] chờ Giếng trong rửa [E7] sạch bụi đường chân [Am] em.