1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi con suy tưởng

Tiến Dũng - Thơ: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net