1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi cuộc tình đã chết

Cuộn trang

Hãy mang đi hồn [D] tôi Một hồn đầy bóng tối Một hồn đầy gió nổi Một hồn đầy hương phai. Hãy mang đi hồn [G] người Chân đưa lời cáo [D] biệt [C] Mưa nối liền vai [D] người [C] Hiu hắt liền đời [D] tôi. Khi [Bm7] cuộc tình đã chết Còn [G] lời nào cho vui [Em] Đời đã đành chia [A7] đôi. Khi [D] cuộc tình đã [Bm] chết Còn mắt nào cho [Em] nguôi [A7] Đời đã đành chia [D] đôi. [G] [D] ĐK: Hãy mang đi hồn [G] tôi Đầy tóc [C] rối Đầy môi [D] người Đầy tay [Gm] siết Đầy ngực [D] thơm Đầy bão [Gm] rớt Đầy điên [D] mê. Xin [C] nhớ đêm [D] nay Xin [C] nhớ đêm [A7] nay [D] Mưa đắp [Gm] mềm vai [Bb] người Đắp [Bb7] mềm tình [A7] tôi. [E7] [A7] * Khi [Bm7] cuộc tình đã chết Còn [D] mắt nào cho [G] nguôi [Em] Đời đã [C] đành chia [D] đôi. [C] [D].

Video hướng dẫn