Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi đã yêu

Cuộn trang

[C]Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều.[C]
Mơ ngày mai[Am] pháo nhuộm đường vui.[G]
Mơ vành môi [F]thơm ngát hương đời[C]
Tình kia[Am] phong kín mây trời[G]
Nhưng yêu riêng một người thôi.[G]

Khi đã yêu[C] là lo sợ nhiều.[C]
Lo chiều Thu [Am]nắng nhạt màu tươi.[C]
Lo niềm tin [F]chưa thắm tim người.[C]
Tình kia [Am]thêm vỡ tan thôi.[G]
Đêm đêm hoen lệ đầy vơi.[C]

ĐK : Chớ nói [C]Tình Yêu[G] bằng chót lưỡi đầu môi[F]
Bằng khoé mắt xa vời.[C]
Thì dẫu[F] sau này nên câu luyến ái,
Ân tình[Am] còn vương mãi mãi,[G]
Hương thề trọn kiếp không phai.[G]

* Bao ước mơ[C] còn trong đợi chờ.[C]
Cho nghìn sau[Am] nối lại nghìn xưa.[G]
Cho nguồn yêu [F]dâng đến tim người,[C]
Ngày vui[C] hai đứa chung đôi.[G]
Khi yêu,[G] yêu một người thôi.[C]