highlight chords
Dāng nǐ [D] lǎo le
Tóu fǎ [F#m] bai le
Shuì [G] yì hūn [A] chén
Dāng nǐ [D] lǎo le
Zǒu bù [F#m] dòng le
Lú huǒ páng [G] dǎ dǔn huí yì [A] qīng chūn
[Bm] Duō shǎo rén céng [F#m] ài nǐ qīng chūn [G] huan chàng de shí [D] chén
Ài [Em] mù nǐ dì měi [A] lì jiǎ yì huò [D] zhēn xīn
[Bm] Zhǐ yǒu yī gè [F#m] rén hái ài nǐ [G] qián chéng de ling [D] hún
Ài [Em] nǐ cāng lǎo de [A] liǎn shàng de zhòu [D] wén
Dāng nǐ [D] lǎo le
Yǎn méi [F#m] dī chuí
Dēng [G] huǒ hūn [A] huáng bù [D] dìng
Fēng chuī [Bm] guò lái
Nǐ de [F#m] xiāo xi
Zhè [G] jiù shì [A] wǒ xīn lǐ de [D][Bm] Duō shǎo rén céng [F#m] ài nǐ qīng chūn [G] huan chàng de shí [D] chén
Ài [Em] mù nǐ dì měi [A] lì jiǎ yì huò [D] zhēn xīn
[Bm] Zhǐ yǒu yī gè [F#m] rén hái ài nǐ [G] qián chéng de ling [D] hún
Ài [Em] nǐ cāng lǎo de [A] liǎn shàng de zhòu [D] wén
Dāng wǒ [D] lǎo le
Wǒ zhēn [F#m] xī wàng
Zhè [G] shǒu gē [A] shì chàng gěi [D] nǐ de
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi em già rồi (当你老了)

Nhạc Hoa
Dāng nǐ [D] lǎo le
Tóu fǎ [F#m] bai le
Shuì [G] yì hūn [A] chén
Dāng nǐ [D] lǎo le
Zǒu bù [F#m] dòng le
Lú huǒ páng [G] dǎ dǔn huí yì [A] qīng chūn
[Bm] Duō shǎo rén céng [F#m] ài nǐ qīng chūn [G] huan chàng de shí [D] chén
Ài [Em] mù nǐ dì měi [A] lì jiǎ yì huò [D] zhēn xīn
[Bm] Zhǐ yǒu yī gè [F#m] rén hái ài nǐ [G] qián chéng de ling [D] hún
Ài [Em] nǐ cāng lǎo de [A] liǎn shàng de zhòu [D] wén
Dāng nǐ [D] lǎo le
Yǎn méi [F#m] dī chuí
Dēng [G] huǒ hūn [A] huáng bù [D] dìng
Fēng chuī [Bm] guò lái
Nǐ de [F#m] xiāo xi
Zhè [G] jiù shì [A] wǒ xīn lǐ de [D][Bm] Duō shǎo rén céng [F#m] ài nǐ qīng chūn [G] huan chàng de shí [D] chén
Ài [Em] mù nǐ dì měi [A] lì jiǎ yì huò [D] zhēn xīn
[Bm] Zhǐ yǒu yī gè [F#m] rén hái ài nǐ [G] qián chéng de ling [D] hún
Ài [Em] nǐ cāng lǎo de [A] liǎn shàng de zhòu [D] wén
Dāng wǒ [D] lǎo le
Wǒ zhēn [F#m] xī wàng
Zhè [G] shǒu gē [A] shì chàng gěi [D] nǐ de

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com