1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi màn đêm buông xuống

Nguyên Dũng
Nguồn: thanhcavietnam.net