1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi Mùa Thu Đi Qua

Cuộn trang

Anh [C]biết không ? Khi mùa thu đi [Em]qua. Gọi [F]tên anh, giữa [G]sương đêm giá [C]lạnh [F]Hơi ấm. [G]Còn đây. [Em]Nồng nàn trong vội [Am][G] [F] Dạ [Dm]khúc tâm tình [F]người nơi xa có [G]nhớ ? [C]Em biết không ? Khi mùa thu đã đi [Em]qua Hồn [F]đi qua nỗi [G]buồn vương giữ [C]lại [F]Nhớ lắm [G]bờ môi [Em]Ru giọt tình nơi [Am]ấy[G] [F] Hoa [Dm]sữa thơm lừng , [G]giữa bao chốn phong [C]ba [F]Có lẽ [G]là thu vẫn [Em]trọn vẹn cùng [Am]ta Hết [F]tận cùng vì [G]yêu nên thiết [C]tha [F]Em vẫn là [G]em dù [Em]cho anh phiêu du [Am]khắp [G]phương [F]trời thì em [Dm]vẫn đợi [G]dẫu mùa thu đi [C]qua... [C]Em biết không ? Khi mùa thu đi [Em]qua Là [F]như mây sắc [G]xe bao hối [C]hận Thu [F]chan chứa[G] giọt [Em]lòng chan chứa [Am][G] [F] Để [Dm]nắng xanh màu, [G]nhuộm cút vàng bên [C][C]Anh biết không ? Khi mùa thu đã đi [Em]qua Gọi [F]tên anh, phiêu [G]bạc nơi xứ [C]lạ [F]Song sắt [G]giọt cây vẫn [Em]hao gầy nhưng [Am]anh[G] [F]. Anh [Dm]phiêu du [G]có tim em là [C]nhà Thu [F]vẫn là [G]thu vẫn [Em]trọn vẹn cùng [Am]ta. Hết [F]tận cùng vì [G]yêu nên thiết [C]tha Em [F]vẫn là [G]em . Dù [Em]cho anh phiêu du [Am]khắp [G]phương [F]trời Thì em [Dm]vẫn đợi [G]giẫu mùa thu đi [C]qua... Thu [F]vẫn là [G]thu vẫn [Em]trọn vẹn cùng [Am]ta. Vẫn [F]nồng nàn vì [G]yêu nên thiết [C]tha Em [F]vẫn là [G]em . Dù [Em]cho anh phiêu du [Am]khắp [G]phương [F]trời Thì em [Dm]vẫn đợi [G]giẫu mùa thu đi [C]qua... (x2)

Video hướng dẫn