1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi nghe tiếng Chúa

Lm. Thanh Bình
Nguồn: thanhcavietnam.net