1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khí phách Lạc Hồng

Cuộn trang

Đất nước [C] tôi Trường Sơn chạy [Am] dọc Biển Đông ôm [C] ấp Cha tôi là [Am] Rồng, đến từ biển [C] cả Mẹ tôi là [Em] Tiên, quê ở non [C] ngàn Anh em [Dm] tôi người theo Cha xuống [F] biển Kẻ theo Mẹ lên [C] non Cùng chung [Dm] tay dựng xây bờ [G] cõi Giữ gìn nước [C] non Bốn nghìn năm lịch [F] sử Đất nước tôi oằn mình chữ [Am] S [G] Bởi giặc dữ điên [C] cuồng Từng hạt đất, từng giọt [Em] nước [F] Phải đổi bằng vô [Dm] tận máu [G] xương Hòa [F] bình thật [C] quý cùng [Dm] nhau gìn [G] giữ Dân nước [C] tôi bỏ gươm cày [F] cấy Dân nước [Em] tôi bỏ thù làm [Am] bạn Mong năm [Dm] châu bốn bể thái [C] bình Mong năm [Dm] châu bốn bể bình [C] yên [C] Nhưng lòng tham khó bỏ, tật xấu khó chừa Kẻ thù [F] xưa dã tâm tái [Em] phát thêm một lần muốn phá nát trời [C] Nam Hoàng Sa chúng [F] trộm, Gạc Ma chúng [Dm] cướp Chúng đã [C] quên dân nước Nam là dòng dõi Rồng [Dm] Tiên Con cháu Lạc [F] Hồng từng đánh cho tướng Sầm tự [C] vẫn Thái tử Thoát chui rúc ống đồng Bạch [Em] Đằng, Chi [Am] Lăng, Hàm Tử, Đống [G] Đa Xương ông [Em] cha chúng phơi trắng [G] xóa Chúng đã [C] quên, dân nước Nam tuy yêu lắm hòa [F] bình Nhưng chẳng sợ chiến [G] tranh Khi xương [Dm] máu cha anh bị quân thù chà đạp Dòng máu Lạc [Am] Hồng lại hóa [F] thành lửa [G] đỏ Từ biển [F] cả, từ non [Dm] cao Mẹ Tiên Cha [F] Rồng lại ban sức hồn [G] thiêng Chữ [C] S oằn mình bật thành ngọn [Am] giáo Lấy máu quân [Dm] thù rửa sạch nước [G] non Lấy máu quân [Dm] thù rửa [G] sạch nước [C] non

Video hướng dẫn