1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi ta hai mươi (All I have to do is dream)

Cuộn trang

[C] Uhm uhm [Am] uhm [F] uhm uhm [G7] uhm [C] Uhm uhm [Am] uhm [F] uhm uhm [G7] uhm Khi [C] ta hai [Am] mươi, [Dm] yêu thương [G7] có trong [C] ta chơi [Am] vơi [Dm] Nghe trong tim [G7] hát lên [C] bao câu ca [Am] Chứa chan [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui, Lòng [C] nhớ ghi trong cuộc [Am] đời [F] chớ có [G7] quên Khi [C] ta hai [Am] mươi, [Dm] ta yêu [G7] gió, yêu [C] mây xa [Am] xôi [Dm] Ta yêu sông [G7] nước mênh [C] mông muôn nơi [Am] Đó đây [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui, Lòng [C] nhớ [F] muôn [C] đời. [C7] [F] Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, [Em] khi hai mươi hai mươi, [Dm] Toàn là niềm [G7] vui trong [C] lòng [C7] [F] Sẽ nhớ mãi nhớ mãi, [Em] ước gì Được [D7] sống mãi tháng năm mộng [G7] mơ. Khi [C] ta hai [Am] mươi, [Dm] ta mong ta [G7] nhớ khi [C] ta hai [Am] mươi [Dm] Ta luôn ghi [G7] nhớ môi [C] hôn đam mê [Am] Ngất ngây [F] ngập tràn đầy niềm [G7] vui Lòng [C] nhớ [F] muôn [C] đời ------------------------ Lời tiếng Anh - English version [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream When [C] I want [Am] you [Dm] in my [G7] arms When [C] I want [Am] you [Dm] and all your [G7] charms When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream When [C] I feel [Am] blue [Dm] in the [G7] night And [C] I need [Am] you [Dm] to hold me [G7] tight When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is [C] Drea-ea-ea-ea [F] eam, Drea-ea-ea-ea [C] eam [G7] [F] I can make you mine, [Em] taste your lips of wine [Dm] Anytime [G7] night or [C] day [G7] [F] Only trouble is [Em] , gee whiz. I’m [D7] dreamin’ my life a-[G7] way I [C] need you [Am] so [Dm] that I could [G7] die I [C] love you [Am] so [Dm] and that is [G7] why When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream [C] Drea-ea-ea-ea [F] eam, Drea-ea-ea-ea [C] eam [F] I can make you mine, [Em] taste your lips of wine [Dm] Anytime [G7] night or [C] day [G7] [F] Only trouble is [Em] , gee whiz. I’m [D7] dreamin’ my life a-[G7] way I [C] need you [Am] so [Dm] that I could [G7] die I [C] love you [Am] so [Dm] and that is [G7] why When [C] ever I [Am] want you [F] all I have to [G7] do is [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream [C] Drea-ea-ea-ea [Am] eam, [F] dream dream [G7] dream ---------------------- Lời tiếng Pháp - French version [C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh [C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh Oui [C] j'ai seize [Am] ans, [Dm] Et tu [G7] sais Que [C] mes pa-[Am] rents. [Dm] Vont m'emme-[G7] ner Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh [F] Deux mois c'est si long. [Em] Tu es un garçon [Dm] D'autres [G7] filles te plai-[C] ront [G7] [F] Tu vas t'amu-[Em] ser sans moi Et [D7] ton amour pourrait chan- [G7] ger De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh [F] Pour me rassurer [Em] Tu viens m'embrasser [Dm] Mais tu [G7] sais bien que c'est [C] vrai [G7] [F] Tu vas t'amu-[Em] ser sans moi Et [D7] ton amour pourrait chan- [G7] ger De-[C] main je [Am] pars [Dm] tout l'é- [G7] té il [C] va fal- [Am] loir, [Dm] nous sépa-[G7] rer Pen-[C] dant les vacan- [Am] ces [F] Essaie de ne [G7] pas M'oubli-[C] er eh eh [Am] eh, [F] eh eh [G7] eh [C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh [C] Pendant les vacan-[Am] ces [F] eh eh [G7] eh

Video hướng dẫn