highlight chords
				             [F]         [G]       
Xin thời gian hãy trôi qua mau, 
 [Em]          [Asus4]  [A]  
Nhanh thật nhanh trái tim phai màu 
 [F]         [G]   
Cho tình yêu chúng ta tan 
    [Asus4]      [A]  
đi kỷ niệm khi xưa bên nhau 
 [F]         [G]      
Khi người đi trái tim anh đau, 
 [Em]        [Asus4] [A]  
Bao ngày trôi đã thôi u sầu 
 [F]        [G]      
Anh giờ đây bước qua cô đơn, 
   [Am]     
bước qua cơn đau. 
 [F]        [G]       
...Một ngày vắng anh con tim u 
 [Em]  
sầu, 
        [G]      
Một ngày thiếu anh con tim 
   [Am]  
buồn đau, 
  [G]     [Am]    
Em như người đang mơ, 
 [F]         [G]      
...Vì một ngày mất anh, con tim 
   [Em]  
yếu mềm, 
        [G]        
Giật mình tỉnh giấc, khóc suốt 
      [Am]      [G]    
trong màn đêm,anh muốn quên đi. 
 [F]              
...Em muốn ngủ say trong cơn 
    [G]  
mơ đêm qua. 
               
Mong chờ ngày mai nắng lên ế 
  [F] 
ê ề 
          wish 
Away, away I wish time 
    [E]       
could fly away ay ay 
     [Am]       [G]  
Ngày nào đó anh chờ nắng lên, 
      [Em]       [Asus4] [A]   
Và rồi anh sẽ mở rộng trái tim mình, 
 [Dm7]   
Bước đi 
     [F]    [B7] 
tìm tình yêu vượt hết 
        [E]  
qua ngàn giông tố. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi tình yêu phai màu

				             [F]         [G]       
Xin thời gian hãy trôi qua mau, 
 [Em]          [Asus4]  [A]  
Nhanh thật nhanh trái tim phai màu 
 [F]         [G]   
Cho tình yêu chúng ta tan 
    [Asus4]      [A]  
đi kỷ niệm khi xưa bên nhau 
 [F]         [G]      
Khi người đi trái tim anh đau, 
 [Em]        [Asus4] [A]  
Bao ngày trôi đã thôi u sầu 
 [F]        [G]      
Anh giờ đây bước qua cô đơn, 
   [Am]     
bước qua cơn đau. 
 [F]        [G]       
...Một ngày vắng anh con tim u 
 [Em]  
sầu, 
        [G]      
Một ngày thiếu anh con tim 
   [Am]  
buồn đau, 
  [G]     [Am]    
Em như người đang mơ, 
 [F]         [G]      
...Vì một ngày mất anh, con tim 
   [Em]  
yếu mềm, 
        [G]        
Giật mình tỉnh giấc, khóc suốt 
      [Am]      [G]    
trong màn đêm,anh muốn quên đi. 
 [F]              
...Em muốn ngủ say trong cơn 
    [G]  
mơ đêm qua. 
               
Mong chờ ngày mai nắng lên ế 
  [F] 
ê ề 
          wish 
Away, away I wish time 
    [E]       
could fly away ay ay 
     [Am]       [G]  
Ngày nào đó anh chờ nắng lên, 
      [Em]       [Asus4] [A]   
Và rồi anh sẽ mở rộng trái tim mình, 
 [Dm7]   
Bước đi 
     [F]    [B7] 
tìm tình yêu vượt hết 
        [E]  
qua ngàn giông tố. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com