1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

Cuộn trang

1. Khi tôi [C] chết hãy [D7] đem tôi ra [G] biển [Dm] Đời lưu [G] vong không [G7] cả một ngôi [C] mồ Vùi đất [Am] lạ thịt [C] xương không tan [F] biến Hồn không đi, sao [D7] trở lại quê [G] nhà 2. Khi tôi [C] chết hãy [D7] đem tôi ra [G] biển [Dm] Ngược trôi [G] đi, đâu [G7] hình hài trở [C] về Bên kia [Am] trời là [C] quê hương tôi [F] đó Biển nghiêng nghiêng ôm [G7] hoài mối tình [C] quê ĐK: Ôi quê [Am] hương Đà Nẵng Nha Trang Ôi quê [C] hương Tiền Giang, Hậu Giang Như bao tiếng đồng bào tôi [F] gọi thêm tiếc [C] nuối Đâu tre [C] xanh nào mái tranh nghèo Hắt [F] hiu ngày nao ta trở về Để ta thấy quê hương lần [Dm] cuối 3. Khi tôi [C] chết hãy [D7] đem tôi ra [G] biển [Dm] Vì em [G] tôi vì mẹ [G7] già vẫn [C] chờ Từ mắt [Am] buồn lệ [C] nghẹn hờn bóng [F] tối Thả tôi đi cho [G7] hồn người được [C] nguôi * Khi tôi [Ab] chết nỗi buồn kia cũng [Cm] hết Đời lưu [D7] vong tận [G7] tuyệt với hồn [C] tôi

Video hướng dẫn