highlight chords
1. [Am] Không biết khi vắng [F] mẹ chúng [G] con sẽ ra [Am] sao
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ bữa [G] cơm ai nấu [Am] cho
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ mỗi [G] đêm ai đắp [Am] chăn cho [G] con bớt [Am] lạnh
Ai hát [G] ru cho con ngủ [Am] ngon
2. [Am] Con biết khi vắng [F] mẹ chẳng [G] ai còn la [Am] mắng 
[Am] Nhưng chẳng ai ân [F] cần, chẳng [G] ai nghĩ đến [Am] con 
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ có [G] ai ôm lấy [Am] con khi [G] con đang [Am] buồn
Ai sẽ [G] yêu con hơn bản [Am] thân.
ĐK:
[F] Mẹ ơi con xin [G] mẹ ở [Em] bên cùng [Am] con 
[F] Mẹ ơi con xin [G] mẹ ở [Em] mãi cùng [Am] con 
[F] Mẹ ơi con sợ [G] rằng thời gian [Em] trôi sẽ không dừng [Am] lại 
Con chỉ [F] cần mẹ được sống [G] vui bên con mà [Am] thôi.
* [Am] Con biết khi vắng [F] mẹ thế [G] gian chẳng ai thay [Am] thế 
[Am] Con biết khi vắng [F] mẹ mới [G] hiểu chữ mồ [Am] côi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khi vắng mẹ

Nguyễn Văn Chung
1. [Am] Không biết khi vắng [F] mẹ chúng [G] con sẽ ra [Am] sao
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ bữa [G] cơm ai nấu [Am] cho
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ mỗi [G] đêm ai đắp [Am] chăn cho [G] con bớt [Am] lạnh
Ai hát [G] ru cho con ngủ [Am] ngon
2. [Am] Con biết khi vắng [F] mẹ chẳng [G] ai còn la [Am] mắng 
[Am] Nhưng chẳng ai ân [F] cần, chẳng [G] ai nghĩ đến [Am] con 
[Am] Không biết khi vắng [F] mẹ có [G] ai ôm lấy [Am] con khi [G] con đang [Am] buồn
Ai sẽ [G] yêu con hơn bản [Am] thân.
ĐK:
[F] Mẹ ơi con xin [G] mẹ ở [Em] bên cùng [Am] con 
[F] Mẹ ơi con xin [G] mẹ ở [Em] mãi cùng [Am] con 
[F] Mẹ ơi con sợ [G] rằng thời gian [Em] trôi sẽ không dừng [Am] lại 
Con chỉ [F] cần mẹ được sống [G] vui bên con mà [Am] thôi.
* [Am] Con biết khi vắng [F] mẹ thế [G] gian chẳng ai thay [Am] thế 
[Am] Con biết khi vắng [F] mẹ mới [G] hiểu chữ mồ [Am] côi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com