1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khổ qua

Cuộn trang

1. Đường vào tình [Am] yêu! Có nhiều trái [Dm] đắng mang [E7] tên khổ [Am] qua Em nói khi [F] yêu tim [G] mình cho thật [C] nhiều Nhưng chẳng nhận được [E7] bao nhiêu. Tại [C] sao lại gọi anh bằng [F] chú Khi [A7] em biết anh [Dm] thương em biết anh [Am] buồn Từ [G] khi em xưng [F] cháu Có phải em vô [Dm] tình em làm khổ [Am] qua. ĐK: Chiều mưa hấp [Am] hối em không ngại [Dm] ngùng Đi [G] trong cơn đau [Dm] vùi tìm đến [G] anh Gót sen nhẹ [E7] đếm giọt mưa tuôn vắn [F] dài Trên khuôn [G] mặt xanh [C] xao. [E7] Tình yêu cất [Am] tiếng ru anh chiều [Dm] nào Nhưng [G] em yêu anh [Dm] sợ tình lính [G] trao Lính chung tình [E7] lắm người yêu anh chớ [F] sợ Duyên tình [G] mình chóng [Am] phai. 2. Đường vào tình [Am] yêu! Có nhiều trái [Dm] đắng mang [E7] tên khổ [Am] qua Trái đắng xanh [F] xao nhưng [G] tình yêu ngọt [C] ngào Anh ngỡ rằng mình [E7] thương đau. Dù [C] sao hoà bình đang tìm [F] đến Nên [A7] chia cách hôm [Dm] nay không lẽ đôi [Am] mình Ngày [G] mai chia xa [F] nữa Xin người yêu chớ [Dm] sầu để buồn khổ [Am] qua.

Video hướng dẫn