highlight chords
Khổ tâm vô vàn khi mình lìa [Em] nhau 
Cũng do cha mẹ em muốn sang [Am] giàu 
Sân nhà phơi hồng xác [B] pháo 
Em ngỡ xác chết tim [D] đau 
Thôi vẫy tay [E7] chào giây cuối qua [Am] cầu 
Khổ tâm vô lường do phận làm [Em] con 
Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông [Am] tròn 
Vâng lời theo chồng xa [B] xứ 
Sang giàu nhưng chẳng sang [D] xuân 
Em vui vui [B] gượng, em cười cười [Em] xuôi 
Hỡi ba [C] mẹ ép mỡ ép [Am] dầu 
Sao đành ép duyên [B] con 
Cho [E7] cau xanh phải xa [Am] trầu 
Hỡi ba [C] mẹ hôm bước qua [Am] cầu 
Nhìn [Bm] cầu bao nhiêu [D] nhịp 
Nghe [B7] lòng mình sầu bấy [Em] nhiêu 
Khổ tâm cam đành mang lòng bạc [Em] đen 
Chắc anh thông cảm em nỗi ưu [Am] phiền 
Vui gì ươm đời nhung [B] gấm 
Bên người không nghĩa con [D] tim 
Đêm chung vui [B7] là mơ người tình [Em] quen
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khổ tâm

Vinh Sử
Khổ tâm vô vàn khi mình lìa [Em] nhau 
Cũng do cha mẹ em muốn sang [Am] giàu 
Sân nhà phơi hồng xác [B] pháo 
Em ngỡ xác chết tim [D] đau 
Thôi vẫy tay [E7] chào giây cuối qua [Am] cầu 
Khổ tâm vô lường do phận làm [Em] con 
Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông [Am] tròn 
Vâng lời theo chồng xa [B] xứ 
Sang giàu nhưng chẳng sang [D] xuân 
Em vui vui [B] gượng, em cười cười [Em] xuôi 
Hỡi ba [C] mẹ ép mỡ ép [Am] dầu 
Sao đành ép duyên [B] con 
Cho [E7] cau xanh phải xa [Am] trầu 
Hỡi ba [C] mẹ hôm bước qua [Am] cầu 
Nhìn [Bm] cầu bao nhiêu [D] nhịp 
Nghe [B7] lòng mình sầu bấy [Em] nhiêu 
Khổ tâm cam đành mang lòng bạc [Em] đen 
Chắc anh thông cảm em nỗi ưu [Am] phiền 
Vui gì ươm đời nhung [B] gấm 
Bên người không nghĩa con [D] tim 
Đêm chung vui [B7] là mơ người tình [Em] quen

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com