1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khổ tâm

Cuộn trang

Khổ tâm vô vàn khi mình lìa [Em] nhau Cũng do cha mẹ em muốn sang [Am] giàu Sân nhà phơi hồng xác [B] pháo Em ngỡ xác chết tim [D] đau Thôi vẫy tay [E7] chào giây cuối qua [Am] cầu Khổ tâm vô lường do phận làm [Em] con Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông [Am] tròn Vâng lời theo chồng xa [B] xứ Sang giàu nhưng chẳng sang [D] xuân Em vui vui [B] gượng, em cười cười [Em] xuôi Hỡi ba [C] mẹ ép mỡ ép [Am] dầu Sao đành ép duyên [B] con Cho [E7] cau xanh phải xa [Am] trầu Hỡi ba [C] mẹ hôm bước qua [Am] cầu Nhìn [Bm] cầu bao nhiêu [D] nhịp Nghe [B7] lòng mình sầu bấy [Em] nhiêu Khổ tâm cam đành mang lòng bạc [Em] đen Chắc anh thông cảm em nỗi ưu [Am] phiền Vui gì ươm đời nhung [B] gấm Bên người không nghĩa con [D] tim Đêm chung vui [B7] là mơ người tình [Em] quen

Video hướng dẫn