1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khóc mẹ đêm mưa

Cuộn trang

Có những [Bm] lần con khóc giữa đêm mưa Khi hình [F#7] mẹ hiện về năm khói [Bm] lửa Giặc đêm [D] đêm về quê ta vây [G] khốn Bắt cha [F#7] đi mẹ khóc suốt đêm [Bm] buồn. Ôi thương [Bm] mẹ vất vả sống nuôi con Đi vội [F#7] về sợ con thơ ngóng [Bm] chờ Nhưng mẹ [D] đi không bao giờ về [G] nữa Ngã trên [F#7] đường tức tưởi chết trong [Bm] mưa. Mẹ ơi mẹ [Bm] ơi tan chiêm [Em] bao nước mắt thành [G] dòng Con gọi [Bm] mẹ một mình trong đêm vắng Mẹ ơi mẹ [Em] ơi có nghe [A] chăng lời con vang [D] vọng Tới mộ [F#7] phần trên vuông đất quê [Bm] hương Con lang [Bm] thang giữa đời quạnh hiu quá Đâu cũng [F#7] sống nhưng không đâu là [Bm] nhà Còn quê mẹ xa nửa vòng thế [Em] giới Con không [F#7] về từ ngày mẹ ra [Bm] đi. Đêm tha [Bm] hương con gục đầu tưởng nhớ Trên đời [D] này mẹ con không gặp [G] nữa Trên đời [Em] này không bao giờ gặp [F#7] nữa Mẹ ơi mẹ con khóc giữa đêm [Bm] mưa.

Video hướng dẫn