1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khóc một dòng sông

Cuộn trang

Tôi [Em] hay nhớ về quê [Am] nhà vào buổi chiều Nhất là những buổi chiều mưa [Dm] rơi Cũng [C] may Ca [Dm] li trời mưa [Em] ít không như Sài [Am] Gòn Nếu [Em] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông Không [Em] chi xót xa cho [Am] bằng thân phận người Xa nhà sống một mình đơn [Dm] côi Cũng [C] may bên [Dm] này thời gian qua vun [Em] vút không như Sài [Am] Gòn Nếu [Em] không tôi đã [E7] khóc một dòng [Am] sông Khóc một dòng [Dm] sông, tôi đã [F] khóc một dòng [C] sông Một dòng sông [Am] dài, nhớ cha, nhớ [E7] mẹ, nhớ anh, nhớ [C] chị Khóc một dòng [Dm] sông, tôi đã [F] khóc một dòng [C] sông Một dòng sông [Am] dài, những chiều mưa tôi [F] khóc [E7] Khóc một dòng [Am] sông

Video hướng dẫn