Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khóc thầm

Cuộn trang

1. Tình [Em] yêu đâu chỉ [G] đến với những phút giây mơ [Em] mộng Tình không như mơ [G] ước mà đời [Am] mong tìm [G] thấy [Em] Biết em [D] đổi thay sẽ [G] lãng quên một [Em] người Tình [C] sao luôn trái [B7] ngang riêng [Em] mình anh Giờ bên em nay đã [G] có bóng dáng yêu ai [Em] rồi Vì yêu em anh [G] sẽ làm tình [Am] nhân lặng [G] lẽ [Em] Những năm [D] tháng qua vẫn [G] mãi yêu thật [Em] lòng Ngờ [C] đâu nay tiếng [B7] yêu như [Em] phù du ĐK : Đừng [C] nói chi [Em] nữa, xin [G] đừng Người [C] đã quay [Em] gót vui cùng [B7] ai Lời [Em] hứa mãi suốt [C] kiếp yêu, bên [Am] nhau không xa [Em] rời Nào [C] hay em dối [B7] gian câu [Em] thề xưa Giờ [C] nói cũng [Em] sẽ chỉ vậy [G] thôi Trách [C] móc sẽ [Em] khiến thêm lòng [B7] đau [Em] Níu kéo nữa [D] chi một mình [Am] khóc trong âm [C] thầm Vì [Em] anh nay vẫn [B7] yêu bóng [Em] hình em * Và em nay đổi [B7] thay yêu cùng [Em] ai Và [C] anh nay vẫn [D] yêu bóng hình [Em] em Và [Em] em nay đổi [B7] thay quên tình [Em] ta