1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khóc trong đêm

Cuộn trang

1. Thà tan [Em] vỡ còn hơn gắng bên nhau [Bm] không bền Em sẽ [C] đến vào đúng lúc anh cần [G] em Tình yêu [Em] đó chẳng được mãi như em [Bm] mong đợi Anh yêu [C] hỡi, em chỉ biết anh mà [G] thôi [Am] Mong anh mau tới, [Bm] đón lấy tâm hồn [C] Hỡi anh, em còn mong chi [D] hơn. ĐK: Bật khóc trong đêm [G] thâu hỡi người, Nguyện cùng anh [Am] suốt đời Non cao sao ngăn [C] lối cuộc đời [D] Đường tình em với [G] người. [D] Bật khóc trong đêm [G] thâu hỡi người Đừng vội đi [Am] hỡi người Đêm nay em vẫn [C] biết rằng [D] Lòng chẳng nguôi nhớ [G] anh. [D] 2. Em vẫn [Em] thấy lửa tình cháy trong tim [Bm] anh nhiều Thật vô [C] nghĩa một khi sống không được [G] yêu Tuởng hồn [Em] đã bị thiêu cháy trong đam [Bm] mê này Anh đâu [C] thấy nỗi nhớ anh đậm [G] sâu [Am] Mong anh mau tới, [Bm] đón lấy tâm hồn [C] Hỡi anh, em còn mong chi [D] hơn.

Video hướng dẫn