1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khỏe vì nước

Cuộn trang

1. Khoẻ vì [G] nước kiến thiết quốc gia Đoàn thanh [Em] niên ta [D] góp tài [G] ba Tạo nguồn [Bm] dân sinh [Em] mới hùng mạnh trong năm [C] giới Hợp [A] lực xây hưng thịnh chung nước [D] Nam. 2. Khoẻ vì [G] nước chí khí cương kiên Giống Lạc [C] Hồng uy [D] hùng vô [G] biên Trong khốn [Em] nguy can trường sống thác [D] ta coi thường Việt Nam thanh [C] niên anh dũng muôn [G] năm. ĐK: [G] Thanh niên ơi, hồn thiêng núi [Em] sông đợi chờ [Am] Nơi tay ta toàn dân ngóng [D] trông từng giờ [G] Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng [Am] Trai đất Việt phải nêu đèn [Em] sáng thế giới soi [G] chung. [G] Dân sinh yếu nhược lôi ta đến đường [Bm] vong [Em] quốc [C] Dân sinh dũng cường đưa ta tới [G] đài vinh quốc [Am] Mau gây lấy phong trào khoẻ khắp nơi [Bm] xa gần [Em] Cho dân trí quật [D] cường và [G] hưng [Am] phấn [C] Nghìn đời [D] không mờ ánh Duy [G] Tân.

Video hướng dẫn