highlight chords
1. Khoẻ vì [G] nước kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh [Em] niên ta [D] góp tài [G] ba
Tạo nguồn [Bm] dân sinh [Em] mới hùng mạnh trong năm [C] giới
Hợp [A] lực xây hưng thịnh chung nước [D] Nam.
2. Khoẻ vì [G] nước chí khí cương kiên
Giống Lạc [C] Hồng uy [D] hùng vô [G] biên
Trong khốn [Em] nguy can trường sống thác [D] ta coi thường
Việt Nam thanh [C] niên anh dũng muôn [G] năm.
ĐK:
[G] Thanh niên ơi, hồn thiêng núi [Em] sông đợi chờ
[Am] Nơi tay ta toàn dân ngóng [D] trông từng giờ
[G] Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
[Am] Trai đất Việt phải nêu đèn [Em] sáng thế giới soi [G] chung.
[G] Dân sinh yếu nhược lôi ta đến đường [Bm] vong [Em] quốc
[C] Dân sinh dũng cường đưa ta tới [G] đài vinh quốc
[Am] Mau gây lấy phong trào khoẻ khắp nơi [Bm] xa gần
[Em] Cho dân trí quật [D] cường và [G] hưng [Am] phấn
[C] Nghìn đời [D] không mờ ánh Duy [G] Tân.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khỏe vì nước

Hùng Lân
1. Khoẻ vì [G] nước kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh [Em] niên ta [D] góp tài [G] ba
Tạo nguồn [Bm] dân sinh [Em] mới hùng mạnh trong năm [C] giới
Hợp [A] lực xây hưng thịnh chung nước [D] Nam.
2. Khoẻ vì [G] nước chí khí cương kiên
Giống Lạc [C] Hồng uy [D] hùng vô [G] biên
Trong khốn [Em] nguy can trường sống thác [D] ta coi thường
Việt Nam thanh [C] niên anh dũng muôn [G] năm.
ĐK:
[G] Thanh niên ơi, hồn thiêng núi [Em] sông đợi chờ
[Am] Nơi tay ta toàn dân ngóng [D] trông từng giờ
[G] Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
[Am] Trai đất Việt phải nêu đèn [Em] sáng thế giới soi [G] chung.
[G] Dân sinh yếu nhược lôi ta đến đường [Bm] vong [Em] quốc
[C] Dân sinh dũng cường đưa ta tới [G] đài vinh quốc
[Am] Mau gây lấy phong trào khoẻ khắp nơi [Bm] xa gần
[Em] Cho dân trí quật [D] cường và [G] hưng [Am] phấn
[C] Nghìn đời [D] không mờ ánh Duy [G] Tân.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com