Khói lửa cao nguyên

≣≣
Cao nguyên [Em] ơi bao năm vùng hỏa tuyến
Bước quân hành bảo vệ đất tam [Am] biên
Pháo đạn bay mau [D] loang thây ngập lối
Ngăn bước [G] thù xâm lược của Bắc [D] quân.
Đôi giày [Am] xô bết bùn trây đất [Em] đỏ
Vượt rừng [G] sâu đèo dốc núi đồi cao
Ly cà phê lá [C] rừng chưa bốc khói
Nước bùn [B7] ao cơm sấy lửa chi [Em] binh.
Pleiku [G] ơi pháo mờ bay bụi [C] đỏ
Chư Pao [D] gầy máu đỏ trải ngàn [G] thây
Kon Tum kia kiêu [Em] dũng chậm từng ngày
Pleime [D] gào đạn lửa pháo cày thây.
Hỏa châu [Am] rơi trêm vòm trời tang [Em] tóc
Tiễn người [B7] đi không tiếng pháo đưa [Am] chân
Buổi chia ly quân [C] kỳ chưa kịp xếp
Nay còn [B7] đâu da ngựa bọc chinh [Em] nhân.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)