highlight chords
				             [Dm]      [A]        [Dm] 
K hông giờ rồi em ngủ đi thôi. 
        [D]       [Gm] 
Hơi đâu mà lo l ắng em ơi.... 
                   [F]          [D]   [Gm] 
Thà nghèo mà biết mến thương nhau cò n hơn giầu có đổi tha y mau. 
       [F]      [A] 
Chẳng lẽ nghè o hoài hay sa o? 
 

                [Dm] 
Không giơ rồi anh biết chưa anh ? 
        [D]        [Gm] 
Sao anh còn tha o thức trong đêm ? 
                  [F]            [D]    [Gm]
Bọn mình nghèo túng để cho quen ng ày sau giầu có mới thươn g thêm. 
        [A]     [Dm] 
Thôi em đừng bu ồn nhé em! 
 

   [A]              [G]            [A]     Bm]ưng bơ vơ tội G [D] 
Anh ơ i!Anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hững hờ g ần nhau nh lắm! 
    [Em]             [G]          [D]       [Em]    [A]   [D] 
Em ơi!R ằng trời sinh voi sinh cỏ đ âu ai đói mà em lo em thao thức hoà i thêm ốm o.... 
 

                [Dm] 
Không giờ rồi ta ngủ cho say. 
       [D]      [Gm] 
Mai đây còn l o kế sinh nha i. 
                 [F]         [D]      [Gm] 
Bon mình giờ rất trắng đôi tay v ẫn tin hạnh phúc ở tương lai. 
      [A]           [Dm] 
Không bao giờ tình nhạt phai.... 
                [F]           [D]     [Gm] 
Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở t ương lai. 
        [A]       [Dm] 
Không bao giờ t ình nhạt phai. ... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không [0] giờ rồi

				             [Dm]      [A]        [Dm] 
K hông giờ rồi em ngủ đi thôi. 
        [D]       [Gm] 
Hơi đâu mà lo l ắng em ơi.... 
                   [F]          [D]   [Gm] 
Thà nghèo mà biết mến thương nhau cò n hơn giầu có đổi tha y mau. 
       [F]      [A] 
Chẳng lẽ nghè o hoài hay sa o? 
 

                [Dm] 
Không giơ rồi anh biết chưa anh ? 
        [D]        [Gm] 
Sao anh còn tha o thức trong đêm ? 
                  [F]            [D]    [Gm]
Bọn mình nghèo túng để cho quen ng ày sau giầu có mới thươn g thêm. 
        [A]     [Dm] 
Thôi em đừng bu ồn nhé em! 
 

   [A]              [G]            [A]     Bm]ưng bơ vơ tội G [D] 
Anh ơ i!Anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hững hờ g ần nhau nh lắm! 
    [Em]             [G]          [D]       [Em]    [A]   [D] 
Em ơi!R ằng trời sinh voi sinh cỏ đ âu ai đói mà em lo em thao thức hoà i thêm ốm o.... 
 

                [Dm] 
Không giờ rồi ta ngủ cho say. 
       [D]      [Gm] 
Mai đây còn l o kế sinh nha i. 
                 [F]         [D]      [Gm] 
Bon mình giờ rất trắng đôi tay v ẫn tin hạnh phúc ở tương lai. 
      [A]           [Dm] 
Không bao giờ tình nhạt phai.... 
                [F]           [D]     [Gm] 
Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở t ương lai. 
        [A]       [Dm] 
Không bao giờ t ình nhạt phai. ... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com