1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không [0] giờ rồi

Cuộn trang

[Dm] [A] [Dm] K hông giờ rồi em ngủ đi thôi. [D] [Gm] Hơi đâu mà lo l ắng em ơi.... [F] [D] [Gm] Thà nghèo mà biết mến thương nhau cò n hơn giầu có đổi tha y mau. [F] [A] Chẳng lẽ nghè o hoài hay sa o? [Dm] Không giơ rồi anh biết chưa anh ? [D] [Gm] Sao anh còn tha o thức trong đêm ? [F] [D] [Gm] Bọn mình nghèo túng để cho quen ng ày sau giầu có mới thươn g thêm. [A] [Dm] Thôi em đừng bu ồn nhé em! [A] [G] [A] Bm]ưng bơ vơ tội G [D] Anh ơ i!Anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hững hờ g ần nhau nh lắm! [Em] [G] [D] [Em] [A] [D] Em ơi!R ằng trời sinh voi sinh cỏ đ âu ai đói mà em lo em thao thức hoà i thêm ốm o.... [Dm] Không giờ rồi ta ngủ cho say. [D] [Gm] Mai đây còn l o kế sinh nha i. [F] [D] [Gm] Bon mình giờ rất trắng đôi tay v ẫn tin hạnh phúc ở tương lai. [A] [Dm] Không bao giờ tình nhạt phai.... [F] [D] [Gm] Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở t ương lai. [A] [Dm] Không bao giờ t ình nhạt phai. ...

Video hướng dẫn