1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không 2 (Tình Yêu Ơi! Giã Từ)

Cuộn trang

[Cm]Không! Không! Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì. [Bb]Không! Không! Đến với tôi đến với tôi nữa [Eb]làm gì. [Ab]Thôi! Thôi! tôi [Fm]van xin, tôi [G]van xin Đừng đến nữa tình [Cm]yêu ơi... Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất. Tình [Fm]yêu cho tôi chi lắm [Ab]men say. Để tình [G]yêu đem thương đau và nước mắt Để tình yêu đem cho tôi lắm chua [Cm]cay... Người ơi cho tôi chi lời ân ái. Người [Fm]ơi cho tôi chi phút [Ab]mê say. Để giờ [G]đây ai cho tôi lời cay đắng. Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ [Cm]phàng. Không! Không! Đến với nhau, đến với nhau nữa làm gì. [Bb]Không! Không! Đến với tôi đến với tôi nữa [Eb]làm gì. [Ab]Thôi! Thôi! Tôi [Fm]van xin Tôi van [G]xin đừng đến nữa... người [Cm]yêu ơi!

Video hướng dẫn