1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không 2

Cuộn trang

[Dm] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì. [C] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm [F] gì. [Bb] Thôi, thôi, tôi van [Gm] xin Tôi van [A] xin đừng đến nữa tình yêu [Dm] ơi. Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất. Tình [Gm] yêu cho tôi chi lắm men [Bb] say. Để tình [A] yêu đem thương đau và nước mắt Để tình yêu đem cho tôi lắm chua [Dm] cay. Người ơi cho tôi chi lời ân ái. Người [Gm] ơi cho tôi chi phút mê [Bb] say. Để giờ [A] đây ai cho tôi lời cay đắng. Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ [Dm] phàng. Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì. [C] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm [F] gì. [Bb] Thôi, thôi, tôi van [Gm] xin Tôi van [A] xin đừng đến nữa tình yêu [Dm] ơi.

Video hướng dẫn