1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không cần

Cuộn trang

[Am] Từng dòng lệ vì em tuôn rơi Từng dòng lệ cạn khô mất [Dm] rồi Giờ cuộc tình mình phải chia [E7] đôi Anh biết làm gì khác [Am] hơn. Dù rằng lòng này vẫn yêu em Dù rằng lòng này chỉ có [Dm] em Tại một người mình phải chia [E7] tay Phải cố quên em cho [Am] dù. Trái tim anh không thể [E7] nào thiếu [Am] em [F] Nhìn thấy [G] em, cùng ai đùa [F] vui, Cùng ai đùa [Dm] vui lòng anh rạn [E7] vỡ Bởi vì [Dm] em đã không cần [E7] anh. ĐK: Là em [Am] đó, tại em đó, vì em đó Cùng ai kia sống vui bên [Dm] nhau Là em đó, tại em đó Giờ em [E7] muốn quay về bên [Am] anh. Dù rằng anh, còn yêu em Làm sao anh chấp nhận hỡi [Dm] em Dù rằng anh, còn yêu em Nhưng không [E7] thể không chuyện [Am] gì.

Video hướng dẫn