1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Không có gì tách tôi khỏi tình Chúa

Lm. Nguyên Lễ

Nguồn: thanhcavietnam.net