1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không còn ai

Cuộn trang

Không còn [Am] ai đi chung một [F] đời Không còn [Dm] ai chia [G] sớt nồng [C] say Không còn [Em] ai chia lời thở [F] than Đêm tôi [Em] về độc bước đơn [E7] côi. Không còn [Am] ai tôi đi một [F] mình Cùng với [G] bóng qua cánh đồng [C] đời Chỉ một [Dm] màu rêu phong cỏ [G] úa Viên đá [C] buồn ngồi hát chông [F] chênh. [G] Người xa [Am] khuất như mây mịt [F] mù Còn lại [G] tôi xanh rêu đời [C] mình Mai tôi [Dm] về mưa thu che [G] lối Băng qua [Em] trời, tôi còn bóng [Am] tôi. * Không còn [Am] ai, không còn [G] ai, không còn [F] ai Không còn [G] ai hoo [E7] wohh không còn [Am] ai không còn [G] ai không còn [Fm] ai Không còn [G] ai tôi [E7] khóc một [Am] mình.

Video hướng dẫn