Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không dám đâu

Cuộn trang

1. Chiều [G] nay tan học về Tôi [Am] lạng xe trên đường gặp [C] cô bé chung xóm Bâng [D] khuâng trước cổng trường 2. Dừng [G] xe, tôi mời khẽ Lên [Am] ngồi, anh chở nghen Bé [D] đong đưa bím tóc Lắc đầu hông dám [G] đâu ĐK: [G] Cô bé thật là [C] kiêu [Am] Không cho anh chở về Đi bộ hoài mỏi [D] lắm Kẻo [G] mòn đôi guốc [D] nhỏ [G] Cô bé trả lời [C] tôi [Am] Em thích đi một mình Em sợ mẹ trông [D] thấy Thiệt mà, không dám [G] đâu.