Không dám đâu

≣≣
1. Chiều [G] nay tan học về
Tôi [Am] lạng xe trên đường
gặp [C] cô bé chung xóm
Bâng [D] khuâng trước cổng trường
2. Dừng [G] xe, tôi mời khẽ
Lên [Am] ngồi, anh chở nghen
[D] đong đưa bím tóc
Lắc đầu hông dám [G] đâu
ĐK: [G] Cô bé thật là [C] kiêu
[Am] Không cho anh chở về
Đi bộ hoài mỏi [D] lắm
Kẻo [G] mòn đôi guốc [D] nhỏ
[G] Cô bé trả lời [C] tôi
[Am] Em thích đi một mình
Em sợ mẹ trông [D] thấy
Thiệt mà, không dám [G] đâu.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)