Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không đánh mà đau

Cuộn trang

1. Mối tình lìa [Em] tan, câu giàu [A] sang quên kẻ cơ [Em] hàn Chữ nghèo còn [Am] mang, nên người xưa đã bước sang [B7] ngang Thương nhau cớ [D] sao, cho tình ta dang dở duyên [B7] đầu Lời thương hôm [D] nào, sao bây [B7] giờ nỡ đành phụ [Em] nhau. 2. Mới ngày nào [Em] đây, mình hẹn [A] nhau đến câu bạc [Em] đầu Mới ngày nào [Am] đây, nơi hẹn thề ngàn năm khó [B7] phai Giờ sao đổi [D] thay, quên tình xưa, quên cả hẹn [B7] thề Người vui bên [D] chồng, anh bên [B7] này nuốt lệ buồn [Em] trông. ĐK: Không đánh mà [Em] đau, không đánh mà đau Không đánh mà đau, khi người [A] xưa đã bỏ ta [Em] rồi Không đánh mà [Am] đau, bởi người xưa giờ xa mất [Bm] nhau Ai xui khiến [D] chi, tình chẳng ra [Em] gì Vì đôi tay [B7] trắng thân anh nghèo như mực mồng [Em] tơi. 3. Nuốt lệ buồn [Em] đau, khi tình [A] xưa đã lỡ nhịp [Em] cầu Nuốt lệ buồn [Am] đau, khi tình ta đã xa mất [B7] nhau Người ta đón [D] dâu, riêng mình tui thui thủi âu [B7] rầu Nhìn em qua [D] cầu, anh nghe [B7] lòng trĩu nặng buồn [Em] đau.