Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không đến không đi

Cuộn trangVietnamese version
Không đi [C]đâu cũng không cần đến
Không trước cũng không sau
Cầm tay [Dm]nhau đứng bên [C]nhau

Rồi chia [F]tay bước cho thảnh [C]thơi

Cũng bởi [G]vì chúng ta [C]đã có nhau [G]rồi từ [G]lâu

Cũng bởi [G]vì chúng ta [C]sẽ có nhau [G]hoài mai [C]sau
 
English version
No [C]coming No [C]going

No [F]after No [C]before

I hold [Dm]you close to [C]me

I release [F]you to be so [C]free

Because [G]I am in [C]you and you [G]are in [G]me

Because [G]I am in [C]you and you [G]are in [C]me