Không đến không đi

≣≣
Vietnamese version
Không đi [C]đâu cũng không cần đến
Không trước cũng không sau
Cầm tay [Dm]nhau đứng bên [C]nhau
Rồi chia [F]tay bước cho thảnh [C]thơi
Cũng bởi [G]vì chúng ta [C]đã có nhau [G]rồi từ [G]lâu
Cũng bởi [G]vì chúng ta [C]sẽ có nhau [G]hoài mai [C]sau
 
English version
No [C]coming No [C]going
No [F]after No [C]before
I hold [Dm]you close to [C]me
I release [F]you to be so [C]free
Because [G]I am in [C]you and you [G]are in [G]me
Because [G]I am in [C]you and you [G]are in [C]me
Danh sách hợp âm (Click để tắt)