1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không được khóc

Cuộn trang

Ngày xưa [Gm] đó mình đã ước [F] ao tình mình [Eb] mãi không thể chia [Bb] rời Cho dù [Cm] sao cũng yêu suốt [Gm] đời và dù [Cm] sao cũng chẳng được [D7] khóc Vì ta [Gm] khóc là tình sẽ [D7] đau mà tình [Eb] đau sẽ không vững [Bb] bền Rồi tình [Eb] buồn rồi tình sẽ [Gm] vỡ tan, tình dở [D7] dang tình thêm trái [Gm] ngang Niềm ao [Gm] ước chỉ là ước [F] ao vì thực [Eb] tế chỉ là phũ [Bb] phàng Em giờ [Cm] đây đã xa ngút [Gm] ngàn bỏ lại [Cm] đây cuộc tình hoang [D7] mang. Giọt nước [Gm] mắt giờ cũng đã [F] rơi giọt nước [Eb] mắt xoá tan câu [Bb] thề Một lời [Cm] thề rằng mình không [Gm] khóc đâu, giờ phải [Cm] khóc cho tình yêu chúng [D7] ta ĐK: Em yêu [Gm] hỡi anh yêu em cần [Cm] em anh luôn [F] cần trái tim em kề [Bb] bên Nhưng cớ [Cm] sao em ơi, em nỡ [Gm] xa anh rồi, để trái [Cm] tim khô không còn giọt [D7] máu Em yêu [Gm] hỡi sao đi xa bỏ [Cm] anh, ở phương [F] nào có hay chăng lòng [Bb] anh Có nhớ [Cm] không em ơi, hai chúng [Gm] ta đã thề Dù có [Cm] sao hai ta cũng chẳng [D7] khóc … thế nhưng [Gm] không được

Video hướng dẫn