1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không là anh

Cuộn trang

* Phạm Quỳnh Anh: [Em] 1. [Em] Nhớ đến những năm tháng nồng [Bm] say Những [C] khi mà ta còn tay còn nắm [G] chặt tay Cớ sao [Am] giờ đây anh đổi thay [Em] em chốn này Tình [F#7] yêu nay sao như gió như [B7] mây. 2. [Em] Tháng qua tháng năm nối liền [Bm] năm Thế [C] sao tình yêu vẫn chưa ghé [G] về thăm Có bao [Am] giờ tình yêu mãi đi [Em] không trở lại Dấu [F#7] yêu bây giờ còn đâu [B7] nữa. ĐK: Dường như em [Em] biết chắc chắn cũng không là [Bm] em Em [C] biết mãi mãi cũng không là [G] em Giờ đây có [Em] lẽ đã có ai khác đúng [Bm] hơn em nhiều Mà tình [C] yêu thì đâu ai đúng ai [B7] sai. Dường như em [Em] biết chẳng có giấc mơ màu [Bm] xanh Chẳng [C] có kết thúc giữa em và [G] anh Thì thôi cứ [Em] thế hãy để cho thời gian cuốn [Bm] trôi nỗi sầu Và đêm [C] nay chỉ em [B7] với đêm [Em] dài. * Trịnh Thăng Bình: [Bbm] 1. [Bbm] Nhớ đến những năm tháng nồng [Fm] say Những [F#] khi mà ta còn tay còn nắm [C#] chặt tay Cớ sao [Ebm] giờ đây em đổi thay [Bbm] anh chốn này Tình [C7] yêu nay sao như gió như [F7] mây. 2. [Bbm] Tháng qua tháng năm nối liền [Fm] năm Thế [F#] sao tình yêu vẫn chưa ghé [C#] về thăm Có bao [Ebm] giờ tình yêu mãi đi [Bbm] không trở lại Dấu [C7] yêu bây giờ còn đâu [F7] nữa. ĐK: Dường như anh [Bbm] biết chắc chắn cũng không là [Fm] anh Anh [F#] biết mãi mãi cũng không là [C#] anh Giờ đây có [Bbm] lẽ đã có ai khác đúng [Fm] hơn anh nhiều Mà tình [F#] yêu thì đâu ai đúng ai [F7] sai. Dường như anh [Bbm] biết chẳng có giấc mơ màu [Fm] xanh Chẳng [F#] có kết thúc giữa em và [C#] anh Thì thôi cứ [Bbm] thế hãy để cho thời gian cuốn [Fm] trôi nỗi sầu Và đêm [F#] nay chỉ anh [F7] với đêm [Bbm] dài. * Trịnh Thăng Bình: [Cm] [Cm] Biết chắc chắn cũng không là [Gm] anh Anh [Ab] biết mãi mãi cũng không là [Eb] anh Giờ đây có [Cm] lẽ đã có ai khác đúng [Gm] hơn anh nhiều Mà tình [Ab] yêu thì đâu ai đúng ai [G7] sai. * Phạm Quỳnh Anh: [Ebm] Dường như em [Ebm] biết chẳng có giấc mơ màu [Bbm] xanh Chẳng [B] có kết thúc giữa em và [F#] anh Thì thôi cứ [Ebm] thế hãy để cho thời gian cuốn [Bbm] trôi nỗi sầu Và đêm [B] nay chỉ em [Bb7] với đêm [Ebm] dài.

Video hướng dẫn