1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không phải lỗi tại con

Lm. Trọng Khẩn
Nguồn: thanhcavietnam.net