1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không phải tại chúng mình

Cuộn trang

Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh Tại trời xui [B7] khiến nên chúng mình yêu [Em] nhau Tình nồng thắm biết [Am] bao lúc [D] ông Tơ bắc [G] cầu Bà Nguyệt nối chữ [Em] yêu vui trọn buổi ban [Am] đầu Rồi thời gian lướt [B7] mau, tình ta úa [Em] màu Đàn dâng phím [B7] sầu đầy thương đau khi tình [Em] héo Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh. Tình [E] yêu, tình yêu như hoa nở đẹp [B] xinh khi xuân đến anh [E] ơi Làm [A] thân hoa cho người ta [E] hái Hè sang sắc thắm hoa dần [A] tàn Thu đến nghẹn [B] ngào rồi heo mây kéo sang mùa [B7] đông Làm hoa kia chết trong lạnh [Em] lùng. Không phải tại [Em] em cũng không phải tại anh Tại đời đen [B7] trắng nên chúng mình xa [Em] nhau Mình từng nói đã [Am] lâu dẫu [D] đi chung chuyến [G] tàu Mình về bến khác [Em] nhau không hẹn đến nơi [Am] nào Thì ngày nay có [B7] sao mình không trách [Em] người Mình không trách [B7] mình đời đổi thay như màu [Em] áo Không phải tại [Em] em cũng không phải tại [Em] anh.

Video hướng dẫn