1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không say không về

Cuộn trang

Uống rượu không say mấy ai thèm [Em] uống làm chi Uống mà không [Am] say đến bao giờ [G] mới cạn ly Đêm [Em] nay anh em [Am] nhiều một hai ba dô thật [C] đều Này bạn ơi xin [B7] chúc tình thân ái ta bền lâu Uống rượu không say các anh đừng [Em] uống làm chi Uống mà không [Am] say đến bao giờ [G] mới cạn ly Đêm [Em] nay ta vui [Am] nhiều một hai ba dô thật [C] đều Còn gì hơn ta [B7] nữa mình cùng cạn ly bạn [Em] ơi Không say không [Am] về nhất định không say đừng [Em] về Không say là không [Am] về uống mà không say là đừng [Em] về Một đời ai [G] chẳng say bạn bè vui [Am] đó đây Có anh và tôi cùng bao bạn thân uống cho cạn [G] nhé Vui trọn đêm [Em] nay Hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh [Em] phúc ngày mai Hãy cùng nâng [Am] ly chúc cho đời [G] vẫn còn say Đêm nay anh em [Am] nhiều một hai ba dô thật [C] đều Đường về không xa [B7] lắm còn sợ gì mà không [Em] say

Video hướng dẫn