Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không thấy ngày về

Cuộn trang

Intro: [F] [G] [Am] [F] [G] [Am] [Am] Bức tường cao phủ [Em] kín thép gai là [F] nơi giam [G] giữ những tội [C] phạm [Am] Có buồng giam cùng [Em] sắt chấn song vào [F] đây mới [G] thấy ngày dài [C] lắm [Am] Những đại ca đầu [Em] gấu khắp nơi, vào [F] đây mới [G] hay luật [C] buồng [Am] Cháo sườn ăn no gà [Em] nó thông tai rồi cụp [F] pha bó [G] gối ngồi [Am] ngoan. Chuyện của tôi ngày [C] xưa do ham chơi đua [G] đòi Bỏ mặc cha mẹ [Am] tôi khuyên can tôi hết [Em] lời Theo đám bạn đi [F] bar bay lắc và cần [G] sa Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội [E7] lỗi. Giờ ngồi trong trại [C] giam tôi mới thấy ân [G] hận Bạn bè thân của [Am] tôi đứa chết đứa đi [Em] tù Cũng chỉ vì ma [F] tuý cũng chỉ vì ham [G] chơi Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày [Am] về. [Am] Có thằng mới mười [Em] tám xuân xanh một mình [F] nó giết [G] người cướp tiệm [C] vàng [Am] Có thằng đã ngoài [Em] sáu mươi xuân mà tại [F] sao vẫn phạm [G] tội hiếp [C] dâm [Am] Có thằng cho vay, làm [Em] bóng, ôm lô, đòi nợ [F] thuê, có vũ [G] khí quân [C] dụng [Am] Có thằng giết người [Em] cướp xe ôm thằng bạn [F] tôi giết người [G] tình trong lúc [Am] say.

Loading...

Video hướng dẫn