Không thấy ngày về

≣≣
Intro: [F] [G] [Am] [F] [G] [Am]
[Am] Bức tường cao phủ [Em] kín thép gai là [F] nơi giam [G] giữ những tội [C] phạm
[Am] Có buồng giam cùng [Em] sắt chấn song vào [F] đây mới [G] thấy ngày dài [C] lắm
[Am] Những đại ca đầu [Em] gấu khắp nơi, vào [F] đây mới [G] hay luật [C] buồng
[Am] Cháo sườn ăn no gà [Em] nó thông tai rồi cụp [F] pha bó [G] gối ngồi [Am] ngoan.
Chuyện của tôi ngày [C] xưa do ham chơi đua [G] đòi
Bỏ mặc cha mẹ [Am] tôi khuyên can tôi hết [Em] lời
Theo đám bạn đi [F] bar bay lắc và cần [G] sa
Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội [E7] lỗi.
Giờ ngồi trong trại [C] giam tôi mới thấy ân [G] hận
Bạn bè thân của [Am] tôi đứa chết đứa đi [Em]
Cũng chỉ vì ma [F] tuý cũng chỉ vì ham [G] chơi
Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày [Am] về.
[Am] Có thằng mới mười [Em] tám xuân xanh một mình [F] nó giết [G] người cướp tiệm [C] vàng
[Am] Có thằng đã ngoài [Em] sáu mươi xuân mà tại [F] sao vẫn phạm [G] tội hiếp [C] dâm
[Am] Có thằng cho vay, làm [Em] bóng, ôm lô, đòi nợ [F] thuê, có vũ [G] khí quân [C] dụng
[Am] Có thằng giết người [Em] cướp xe ôm thằng bạn [F] tôi giết người [G] tình trong lúc [Am] say.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)