1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Không

Cuộn trang

[Am] Không, không tôi không còn yêu em [C] nữa [Dm] Không, Không tôi không [E] còn yêu em [Am] nữa [Dm6] Không, không tôi không còn yêu em [E] nữa em [Am] ơi. Tình đời thay trắng đổi [Dm] đen Tình [G] đời còn lắm bon [C] chen Tình [F] đời còn lắm đam [Dm6] mê Nên [E] tình còn lắm ê [Am] chề. Tình mình có nghĩa gì [Dm] đâu Tình [G] mình đã lắm thương [C] đau Tình [F] mình gian dối cho [Dm6] nhau Thôi [E] đành hẹn lại kiếp [Am] sau. [Am] Không, không tôi không còn, tôi không còn yêu em [C] nữa [Dm] Không, không tôi không [E] còn, tôi không còn yêu em [Am] nữa [Dm6] Không, không tôi không còn, tôi không còn yêu em [E] nữa em [Am] ơi.

Video hướng dẫn