highlight chords
1. Đây Tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu
Sông lúa [Gm] vờn vợn trong ánh nắng [C] chiều
Vang tiếng [Gm] chày khắp chốn cô [C] liêu.
Đây tháp [F] Mười mênh mông này quanh năm
Có những [Gm] mùa trồng dâu ta ươm [C] tằm
Có những mùa trồng khoai hay hái [F] cà.
ĐK:
Tháp Mười [C] ơi [F]
Đây miền [Dm] Nam 
Yêu tự [Gm] do [C]
Vui bình [F] an 
Hò ơ hò hò [C] ơi
Ai [F] vô Đồng Tháp mà [Am] nghe
Có [Dm] chiều chiều về em [Gm] bé
Em bé hát [C] vè vè mà [F] chơi
Đồng [Am] xanh xanh ngát chân [Dm] trời
Ơ ơ [C] ời ời ơ ờ ờ [F] ơi.
Hò [C] ơi
Quanh [F] năm đồng lúa phì [Am] nhiêu
Lúa [Dm] nhiều nuôi [Bb] dân no ấm 
Tang [C] tình tình tình [F] tang
Ai [Dm] đi xin nhớ xóm [C] làng
Quanh [Bb] năm cày cấy cho [Gm] nhà nhà Việt [C] Nam.
2. Đây tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu
Vang tiếng [Gm] hò hoà trong những tiếng [C] cười
Vui cấy [Gm] cày khắp chốn nơi [C] nơi.
Như luyến [F] tình yêu anh xa xôi
Trong luá [Gm] vàng nàng thôn nữ tươi [C] cười
Vui xóm làng hò ơi ta yêu [F] đời.
* [Bb] Tháp [Gm] Mười [C] ơi! [F]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc ca Đồng Tháp

Thu Hồ
1. Đây Tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu
Sông lúa [Gm] vờn vợn trong ánh nắng [C] chiều
Vang tiếng [Gm] chày khắp chốn cô [C] liêu.
Đây tháp [F] Mười mênh mông này quanh năm
Có những [Gm] mùa trồng dâu ta ươm [C] tằm
Có những mùa trồng khoai hay hái [F] cà.
ĐK:
Tháp Mười [C] ơi [F]
Đây miền [Dm] Nam 
Yêu tự [Gm] do [C]
Vui bình [F] an 
Hò ơ hò hò [C] ơi
Ai [F] vô Đồng Tháp mà [Am] nghe
Có [Dm] chiều chiều về em [Gm] bé
Em bé hát [C] vè vè mà [F] chơi
Đồng [Am] xanh xanh ngát chân [Dm] trời
Ơ ơ [C] ời ời ơ ờ ờ [F] ơi.
Hò [C] ơi
Quanh [F] năm đồng lúa phì [Am] nhiêu
Lúa [Dm] nhiều nuôi [Bb] dân no ấm 
Tang [C] tình tình tình [F] tang
Ai [Dm] đi xin nhớ xóm [C] làng
Quanh [Bb] năm cày cấy cho [Gm] nhà nhà Việt [C] Nam.
2. Đây tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu
Vang tiếng [Gm] hò hoà trong những tiếng [C] cười
Vui cấy [Gm] cày khắp chốn nơi [C] nơi.
Như luyến [F] tình yêu anh xa xôi
Trong luá [Gm] vàng nàng thôn nữ tươi [C] cười
Vui xóm làng hò ơi ta yêu [F] đời.
* [Bb] Tháp [Gm] Mười [C] ơi! [F]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com