1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc ca Đồng Tháp

Cuộn trang

1. Đây Tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu Sông lúa [Gm] vờn vợn trong ánh nắng [C] chiều Vang tiếng [Gm] chày khắp chốn cô [C] liêu. Đây tháp [F] Mười mênh mông này quanh năm Có những [Gm] mùa trồng dâu ta ươm [C] tằm Có những mùa trồng khoai hay hái [F] cà. ĐK: Tháp Mười [C] ơi [F] Đây miền [Dm] Nam Yêu tự [Gm] do [C] Vui bình [F] an Hò ơ hò hò [C] ơi Ai [F] vô Đồng Tháp mà [Am] nghe Có [Dm] chiều chiều về em [Gm] bé Em bé hát [C] vè vè mà [F] chơi Đồng [Am] xanh xanh ngát chân [Dm] trời Ơ ơ [C] ời ời ơ ờ ờ [F] ơi. Hò [C] ơi Quanh [F] năm đồng lúa phì [Am] nhiêu Lúa [Dm] nhiều nuôi [Bb] dân no ấm Tang [C] tình tình tình [F] tang Ai [Dm] đi xin nhớ xóm [C] làng Quanh [Bb] năm cày cấy cho [Gm] nhà nhà Việt [C] Nam. 2. Đây tháp [F] Mười phương Nam tôi thân yêu Vang tiếng [Gm] hò hoà trong những tiếng [C] cười Vui cấy [Gm] cày khắp chốn nơi [C] nơi. Như luyến [F] tình yêu anh xa xôi Trong luá [Gm] vàng nàng thôn nữ tươi [C] cười Vui xóm làng hò ơi ta yêu [F] đời. * [Bb] Tháp [Gm] Mười [C] ơi! [F]

Video hướng dẫn