1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc ca tạ ơn

Cuộn trang

1. Đời [Am] con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt [E] nên thành khúc ca tuyệt [Am] vời Đời [F] con là khúc hát tri [G] ân xin dâng một [E] đời Lời tạ ơn Thiên [F] Chúa Tạ [Am] ơn vì Chúa đã rộng ban Phúc ân tràn [E] lan tình mến thương vô [Am] vàn Tạ [F] ơn vì những nỗi oan [G] khiên Chúa đã tôi [E] luyện một niềm tin trung [Am] kiên ĐK: Xin tạ [A] ơn, con xin tạ ơn [F#m] Chúa Mãi muôn [D] đời con xin tạ ơn [E] Chúa Dù trần [A] gian bao khó nguy ngập [C#m] tràn Tình Ngài [Bm] thương con bước đi bình [E] an Xin ngợi [A] ca bao la tình thương [F#m] Chúa Mãi muôn [D] đời ca vang tình thương [E] Chúa Trọn niềm [A] tin con phó trong tay [E] Ngài Vì đời con tất cả là hồng [A] ân 2. Đời [Am] con là những tháng ngày trôi Chúa an bài [E] cho thật biết bao lạ [Am] lùng Đời [F] con là tiếng hát không [G] ngơi Ca khen muôn [E] đời lời tạ ơn Thiên [F] Chúa Tạ [Am] ơn vì những lúc bình an Chúa thương tặng [E] ban cuộc sống vui chan [Am] hoà Tạ [F] ơn vì những lúc nguy [G] nan Chúa đã thương [E] ban niềm cậy trông miên [Am] man 3. Đời [Am] con là những lúc buồn vui Chúa luôn kề [E] bên cùng sớt chia vui [Am] buồn Đời [F] con là tiếng hát vang [G] xa Xa hoan ca muôn [E] đời lời tạ ơn Thiên [F] Chúa. Tạ [Am] ơn vì những lúc hiền ngoan Chúa thương tặng [E] ban nguồn thánh ân tuôn [Am] tràn Tạ [F] ơn vì những lúc điêu [G] ngoa Chúa đã thương [E] tha bằng tình yêu bao [Am] la

Video hướng dẫn